Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2023-01-26
 


10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Pontonbrygga ersätter VB-bryggan

utskriftsvänlig sida


Den 7 november 2019 meddelade Grefab att VB-bryggans träkonstruktion skulle bytas ut
mot pontoner och stå klar i april 2020. Som alla har upptäckt visade sig detta inte stämma.

I dagsläget, juni 2022, saknar HBK definitiv information om när den eventuella pontonbryggan skall stå klar.   
 

Diskussionsunderlag

 

Avstånd mellan y-bommar - båt 15 x 4,6

Avstånd mellan y-bommar - båt 12 x 4,0

Avstånd mellan y-bommar - båt 10 x 3,2

Pontonsektion med vindskydd

Olika avstånd mellan bommar

Minimiavstånd skyddade/utsatta vatten

Jämförelse y-bommar/stolpar

Bredd mellan Y-bommar för din båt

Skiss på Grefabs förslag

Artiklar om pontonbryggor

   

 

Frågor till Grefab 20191118
Brev till Grefab 2020-08-22
Brev till Grefab 2020-08-30
Brev till Grefab 2020-09-06
Brev till Grefab 2020-09-24

Svar från Grefab
Svar från Grefab 2020-08-24
Svar från Grefab 2020-09-07
Svar från Grefab 2020-09-20

 

En jämförelse mellan båtplats försedd med y-bommar och båtplats med stolpar på traditionellt vis.

 

Grefab skriver följande:

Om båtplatsen har stolpar ska båtens bredd ska vara minst 20 cm smalare än båtplatsens verkliga bredd.

Om båtplatsen har bommar ska båtens bredd vara minst 40 cm smalare än båtplatsens verkliga bredd. Båtens längd ska vara minst 1.5 m kortare än båtplatsens längd. OBS! En normalstor fender får således knappast plats!!

Ovanstående rekommendation är av lätt insedda skäl helt oacceptabel. För en båt med mått enligt ovan (bredd = 4,6 m) bör bredden mellan y-bommarna vara ca. 5,8 m vilket ger ca 30 cm luft från fender till y-bom under
vindstilla förhållanden.

 

 

 


Småbåtshamnen i Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det regionala bolaget GREFAB:s regi.

Palissaden eller VB-bryggan har nu tjänat ut som vågbrytare och förtöjningsplats för de största båtarna i hamnen.


2012-03-23


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool