Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-03-02
 


10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
 

 
 

Startsida > Pontonbrygga ersätter palissaden

utskriftsvänlig sida


Den 7 november 2019 meddelade Grefab att VB-bryggans träkonstruktion skulle bytas ut
mot pontoner och stå klar i april 2020. Som alla har upptäckt visade sig detta inte stämma.

I dagsläget, juni 2022, saknar HBK definitiv information om när den eventuella pontonbryggan skall stå klar.   
 

Diskussionsunderlag

 

Avstånd mellan y-bommar - båt 15 x 4,6

Avstånd mellan y-bommar - båt 12 x 4,0

Avstånd mellan y-bommar - båt 10 x 3,2

Pontonsektion med vindskydd

Olika avstånd mellan bommar

Minimiavstånd skyddade/utsatta vatten

Jämförelse y-bommar/stolpar

Bredd mellan Y-bommar för din båt

Skiss på Grefabs förslag

Artiklar om pontonbryggor

   

 

Frågor till Grefab 20191118
Brev till Grefab 2020-08-22
Brev till Grefab 2020-08-30
Brev till Grefab 2020-09-06
Brev till Grefab 2020-09-24

Svar från Grefab
Svar från Grefab 2020-08-24
Svar från Grefab 2020-09-07
Svar från Grefab 2020-09-20

 

   

Enligt Grefab skall avståndet mellan båt och Y-bom bli 20 cm!!

Detta innebär att en normalstor fender kommer att tryckas ihop mellan båt och Y-bom. Man kommer dessutom inte att kunna angöra bryggplatsen med fendrar eftersom dessa kommer att tryckas upp och lägga sig ovanpå Y-bommarna på resp. sidor. Endast ena Y-bommen skall vara gångbar.

Vidare är de stora båtarnas höga skrovsidor ett problem i sig. På en låg båt tar förtöjningslinorna upp horisontella krafter som uppstår då vinden pressar på skrovet. På en smal plats blir förtöjningslinorna kraftigt vinklade neråt vilket innebär att de även skall ta upp kraft från båtens rörelse i vertikalled orsakade av vågor. Här uppstår stumma mycket kraftiga ryck. Om förtöjningslinorna sträcks kommer y-bommen att lyftas upp ur vattnet oavsett var infästningen görs. Båtarnas välmående verkar vara av sekundär betydelse men trasiga knapinfästningar. Djupa skavmärken på relingslisterna blir verklighet för vissa.


Småbåtshamnen i Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det regionala bolaget GREFAB:s regi.

Palissaden eller VB-bryggan har nu tjänat ut som vågbrytare och förtöjningsplats för de största båtarna i hamnen.

 

 


2012-03-23


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool