Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2020-04-14
 


Nu även rabatt hos
 


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"


Båtsamverkan

Inloggning Facebook


HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Pontonbrygga ersätter palissaden

utskriftsvänlig sida


VB-bryggans träkonstruktion byts ut mot pontoner i början av april 2020 enligt information från Grefab 20191107.

Ny information/nytt rykte från Grefab 20191128: Inga pontoner till våren 2020  
 

Diskussionsunderlag

 

Avstånd mellan y-bommar - båt 15 x 4,6

Avstånd mellan y-bommar - båt 12 x 4,0

Avstånd mellan y-bommar - båt 10 x 3,2

Pontonsektion med vindskydd

Olika avstånd mellan bommar

Minimiavstånd skyddade/utsatta vatten

Jämförelse y-bommar/stolpar

Bredd mellan Y-bommar för din båt

Skiss på Grefabs förslag

Artiklar om pontonbryggor

   

 

Frågor till Grefab 20191118
Svar från Grefab

 

   

Enligt Grefab skall avståndet mellan båt och Y-bom bli 20 cm!!

Detta innebär att en normalstor fender kommer att tryckas ihop mellan båt och Y-bom. Man kommer dessutom inte att kunna angöra bryggplatsen med fendrar eftersom dessa kommer att tryckas upp och lägga sig ovanpå Y-bommarna på resp. sidor. Endast ena Y-bommen skall vara gångbar.


Småbåtshamnen i Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det regionala bolaget GREFAB:s regi.

Palissaden eller VB-bryggan har nu tjänat ut som vågbrytare och förtöjningsplats för de största båtarna i hamnen.

 

 


2012-03-23


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool