Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2020-09-11
 


Nu även rabatt hos
 


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"


Båtsamverkan

Inloggning Facebook


HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Pontonbrygga ersätter VB-bryggan

utskriftsvänlig sida


VB-bryggans träkonstruktion byts ut mot pontoner i början av april 2020 enligt information från Grefab 20191107.

Ny information/nytt rykte från Grefab 20191128: Inga pontoner till våren 2020  
 

Diskussionsunderlag

 

Avstånd mellan y-bommar - båt 15 x 4,6

Avstånd mellan y-bommar - båt 12 x 4,0

Avstånd mellan y-bommar - båt 10 x 3,2

Pontonsektion med vindskydd

Olika avstånd mellan bommar

Minimiavstånd skyddade/utsatta vatten

Jämförelse y-bommar/stolpar

Bredd mellan Y-bommar för din båt

Skiss på Grefabs förslag

Artiklar om pontonbryggor

   

 

Frågor till Grefab 20191118
Svar från Grefab

Svar etc. från Grefab 20200819

Brev till Grefab 2020-08.30
Brev till Grefab 2020-09-06

 

Minimiavstånd för avstånd mellan båt och Y-bommar i skyddade vatten

Båtlängd

12,2 (40') 13,7 (45') 15,2 (50')

Bomlängd

12 12 + akterstolpe 12 + akterstolpe

Båtbredd

4 4,4 4,8

Bredd mellan bommar

5,2 5,6 6,05

Avstånd, skovsida till bom

0,6 0,6 0,7

c/c Y-bom

6,0 6,4 7,0
 

Minimiavstånd för avstånd mellan båt och Y-bommar i utsatta områden

Båtlängd

12,2 (40') 13,7 (45') 15,2 (50')

Bomlängd

12 12 + akterstolpe 12 + akterstolpe

Båtbredd

4 4,4 4,8

Bredd mellan bommar

5,4 5,8 6,4

Avstånd, skovsida till bom

0,7 0,7 0,8

c/c Y-bom

6,2 6,6 7,2

 


Småbåtshamnen i Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det regionala bolaget GREFAB:s regi.

Palissaden eller VB-bryggan har nu tjänat ut som vågbrytare och förtöjningsplats för de största båtarna i hamnen.

 


2012-03-23


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool