Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-04-11
Hinsholmens Båtklubb
 


 

10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"BåtsamverkanHBK är anslutna till båtsamverkan.

 
 

Startsida > Pontonbrygga ersätter palissaden?

utskriftsvänlig sida


Den 7 november 2019 meddelade Grefab att VB-bryggans träkonstruktion skulle bytas ut
mot pontoner och stå klar i april 2020. Som alla har upptäckt visade sig detta inte stämma.

I dagsläget, juni 2022, saknar HBK definitiv information om när den eventuella pontonbryggan skall stå klar.   
 

Diskussionsunderlag

 

Avstånd mellan y-bommar - båt 15 x 4,6

Avstånd mellan y-bommar - båt 12 x 4,0

Avstånd mellan y-bommar - båt 10 x 3,2

Pontonsektion med vindskydd

Olika avstånd mellan bommar

Minimiavstånd skyddade/utsatta vatten

Jämförelse y-bommar/stolpar

Bredd mellan Y-bommar för din båt

Skiss på Grefabs förslag

Artiklar om pontonbryggor

   

 

Frågor till Grefab 20191118
Brev till Grefab 2020-08-22
Brev till Grefab 2020-08-30
Brev till Grefab 2020-09-06
Brev till Grefab 2020-09-24

Svar från Grefab
Svar från Grefab 2020-08-24
Svar från Grefab 2020-09-07
Svar från Grefab 2020-09-20

 

Pontonbrygga
Grefab har enligt uppgift erhållit tillstånd av Länsstyrelsen att riva den nuvarande palissaden, vanligen kallad VB-bryggan, och ersätta denna med en pontonbrygga.

Enligt information från Grefab på ett möte för hamnföreningarna den 7 november 2019 skulle pontonbryggan vara klar i början av april 2020.

Man bekräftade att alla tillstånd fanns på plats. Detta visade sig inte vara sant. 

Den 28 november nåddes HBK av ett rykte som sa att det inte blir något utbyte till pontoner i april 2020. Enligt flera källor saknades vissa tillstånd.

Preliminära planer:
Längst ut planeras en förlängning av bryggan i 45 graders riktning mot Saltholmen.

Det framgår av ansökningshandlingarna (2018-09-05) att vågbrytaren som anläggs är byggd av armerad betong med en kärna av cellplast.

Bryggan har en total längd av 205 meter och en bredd på 6 meter.

Vågbrytaren förses med stänkskydd och y-bommar på insidan.

Vågbrytaren hålls på plats med betongankare på ca 3–5 ton styck.

Förankring görs vid varje sammankoppling av ponton samt vid kortsidorna. Totalt kommer ca 22 betongankare att behövas.

I dagsläget (2019-11-10) har vi tyvärr ännu inte erhållit någon information om dimensioner på y-bommarna, bredd mellan Y-bommar, dvs. fri bredd i respektive fack, eventuell extra stolpe i akter för de längre båtarna etc. HBK återkommer med denna information så snart den finns tillgänglig.
Begärda ritningar har önnu inte sänt till HBK.

 

 

 

 

 

 

 

Frågor

HBK har tidigare fått information om att varje båt får sitt eget fack. Detta måste ju anses som absolut nödvändigt.

Vi saknar i dagsläget information om:

  • Höjd på pontonbrygga. Ryktesvägen har vi hört att den kan bli ca. 0,8m hög.

  • Bredd på Y-bommarna

  • Typ av skydd på bommarna

  • Längd på Y-bommarna på respektive bryggplats

  • Ev. akterförtöjning med stolpe för de större båtarna alternativt 15-20 meter långa Y-bommar.

  • Typ och placering av förtöjningsanordningar på pontoner och Y-bommar

  • El: Kommer varje uttag att förses med jordfelsbrytare? Säkring: Önskvärt med minst 10A. Tillräckligt antal eluttag.

 

 

 


Småbåtshamnen i Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det regionala bolaget GREFAB:s regi.

Palissaden eller VB-bryggan har nu tjänat ut som vågbrytare och förtöjningsplats för de största båtarna i hamnen.


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool