>

Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-04-11
Hinsholmens Båtklubb
 


 

10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"BåtsamverkanHBK är anslutna till båtsamverkan.

 
 

Startsida > Arkiv

utskriftsvänlig sida

 

 

Hinsholmshamnen är klassad som säker hamn av försäkrings-bolaget if, vilket ger lägre försäkringspremier.

 

 

Vi fortsätter bearbeta politikerna i arrende- och bostadsfrågorna

Som framgår av notisen nedan har våra ansträngningar i samverkan med övriga Båtklubbarna haft viss effekt, och ringar på vattnet. Men vi slår oss inte till ro. HBK har åter tagit initiativ till fortsatt samverkan i frågan, vilket bl.a. resulterat i ett nyligen avsänt E-brev till de tunga, nyvalda politikerna i GREFAB:s ägarkommuner som tillträdde sina mandat 2011-01-01. Läs brevet

Så här svarar politikerna på E-brevet: Läs svaren

Styrelsen i HBK 2011-01-25


Kampanjen - på politisk nivå - mot höjda båtplatsavgifter och bostadsbyggande i hamnen har haft effekt

Arrendefrågorna

Enligt våra källor så har vår kampanj [läs mer nedan] bidragit till att det skett personalförändringar på Fasighetskontoret med avseende på befattningshavare som för kontorets räkning drivit förhandlingarna med GREFAB. Det har också beordrats en "nystart" i förhandlingarna under en nytillsatt medlare. Förhandlingarna ska förhoppningsvis vara klara under vintern. Om parterna inte kommer överens har det beslutats om skiljedomsförfarande i Arrendenämnden vars utslag man är skyldiga att rätta sig efter.

Bostadsbyggandet

Här har vi ännu inte fått några indikationer på att ärendet kommit vidare i processen. Vi fortsätter vår kampanj på politisk nivå också mot de nyvalda, ledande politikerna som tillträtt sina mandat vid årsskiftet.

Styrelsen i HBK 2011-01-18


Fastighetskontoret vilseleder om arrendet!

Fastighetskontorets uppgivna siffror för arrendehöjningen är felaktiga. GREFAB uppger i mail 2010-09-17 till samtliga hamnföreningarna att de siffror som Fasighetskontoret angivit [c:a 1 500 kronor] i kommande arrendehöjning är felaktiga. De siffror som anges i faktarutan i GT:s artikel [se länken, nedan] är troligen korrekta. Läs GREFAB:s mail

Aktuella tidningsartiklar beträffande vår politikerkampanj för att stoppa chockhöjning av båtplatsavgifterna


Arrendehöjning med 700 % i GREFAB:s småbåtshamnar

Politikerna i Göteborgs stad vill via markägaren Fastighetskontoret smyghöja [utan att remittera förslaget till berörda hamnföreningar] GREFAB:s arrendekostnader med 700 %. Det innebär tusentals kronor i ökad båtplatsavgift för en enkel liten båt.

HBK agerar i samverkan med övriga hamnföreningarna genom ett "öppet brev" till ledande politiker i GREFAB:s ägarkommuner för att försöka stoppa galenskapen. I brevet uppmanar vi politikerna att meddela sin ståndpunkt i frågan till oss i god tid före kommunvalet den 19:e september, så att vi kan hålla våra medlemmar, och andra intresserade, informerade. Vi uppmanar alla att kontakta sin politiker för att säga sin mening!

 • Här kan du se det "öppna brevet" i sin helhet. Läs brevet

 • Här kan du läsa vad respektive politiker svarar. Läs svaren
   


 • Bostadsbyggande i Hinsholmshamnen och Fiskebäck Uppdaterade byggskisser

  Politikerna i Göteborgs stad vill bygga attraktiva bostäder [gräddhylla] i vår hamn. Det innebär att naturvärden förstörs för evinnerlig tid samt att uppläggningsplatserna tas i anspråk för hus och parkeringsgarage. Samma sak gäller för Fiskebäck och i dess förlängning troligen även andra GREFAB-hamnar. Gemensam vinteruppläggningsplats för båda hamnarna planeras i Fiskebäck.

 • Så här ser planerna ut i en gemensam ansökan till Fastighetskontoret från GREFAB och Bostadsbolaget. Läs ansökan och kolla skisserna

 • Här kan du läsa resultatet av en konsultutredning beträffande byggnation i Fiskebäck som GREFAB beställt. Läs rapporten

 • Här kan du läsa en artikel i GöteborgsPosten. Läs artikeln

 • HBK agerar i samverkan med övriga hamnföreningarna genom ett "öppet brev" till ledande politiker i GREFAB:s ägarkommuner för att försöka stoppa galenskapen. I brevet uppmanar vi politikerna att meddela sin ståndpunkt i frågan till oss i god tid före kommunvalet den 19:e september, så att vi kan hålla våra medlemmar, och andra intresserade, informerade. Vi uppmanar alla att kontakta sin politiker för att säga sin mening!

 • Här kan du se det "öppna brevet" i sin helhet. Läs brevet

 • Här kan du läsa vad respektive politiker svarar. Läs svaren


 • Hamnen är klassad som "säker hamn" av skadeförsäkringsbolaget if

  Denna klassning innebär att du kan få 25 % rabatt på försäkringspremien i if. Läs mer

  Styrelsen i HBK, 2010-07-25


  Gratis Internet i Hinsholmshamnen

  Du som är medlem i HBK har fri tillgång till trådlös Internet [W-LAN] i hamnen. Maila "HBK@hinsholmen.se" ditt intresse till oss så får du inloggningsuppgifter i retur.

  Tills vidare fungerar nätet i, och runtomkring klubbhuset Fregatten, samt på närliggande bryggor. Avsikten är att successivt utvidga täckningsområdet till hela hamnområdet om tekniken tillåter detta till rimliga kostnader.

  Välkommen att pröva!

  Styrelsen i HBK, maj 2009

   

   

  Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

  tumblr hit tracking tool