Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2021-04-04
 


Rabatten tyvärr åter borttagen!


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Aktuellt

utskriftsvänlig sida

 

Arkiv

    

Hinsholmens småbåtshamn är Grefabs näst största hamn med ca. 1550 båtplatser. Närbelägna hamnar är Saltholmen (Grefab) och GKSS hamnen i Långedrag.

Många tar ringa eller ingen hänsyn till den fartbegränsning som råder i hamnen. Detta gäller framför allt båtägare som har sina båtplatser på Saltholmssidan.


 

 

 • Årsmötet för 2021 blir digitalt, på samma sätt som förr året.

  På grund av Coronpandemin känner vi oss tvingade att avstå från ett fysiskt årsmöte 2021. Vi väljer i likhet med förra året ett "digitalt" årsmöte.

  Alla beslutsunderlag beräknas finnas tillgängliga på medlemssidan i början av april.

  Medlemmar i HBK kommer att få kod till klubbens medlemssida, kod till klubbstugan och digitalt medlemskort i början av april.

  Styrelsen önskar synpunkter på beslutsunderlaget senast den 16 april. Icke inkomna synpunkter räknas som att förslagen accepterats.

  Det är glädjande att allt fler båtplatsinnehavare väljer att bli medlemmar i Hinsholmens Båtklubb. Medlemsantalat har ökat med 55% jämfört med föregående år. Medlemmarna får mellan den 6 och 10 april inloggningsuppgifter till information om årsmötet 2021. Vi ger i år medlemmarna möjlighet att trycka ut ett provisoriskt medlemskort som berättigar till rabatter i flera båttillbehörsbutiker. (Se fliken "Om HBK/Förmåner/rabattlista"). Det digitala medlemskortet kan bytas ut mot ett riktigt kort i klubbstugan då denna är öppen. Ett enstaka köptillfälle "betalar" ofta medlemsavgiften.

  OBS! Om du betalat din medlemsavgift men inte erhållit SMS om årsmötet före den 10 april ber vi dig skriva till hbk@hinsholmen.se eller ringa någon i styrelsen.

  HBK är tacksamma om ni som använder stugan för allas trevnad städar efter er.


   

 • Grefab påbörjade tvättning av bryggor förra året. Detta arbete planeras att fortsätta under innevarande år.
   

 • 2020 års medlemsavgifter och vaktbidrag medger fortsatt bevakning av Securitas.
   

 • VB-bryggan: Grefab meddelade i oktober 2019 att vågbrytaren skulle ersättas med en 205 meter lång och 6 meter bred pontonbrygga som skulle stå färdig i början av april 2020. Detta gäller inte längre. Båtägarna på VB-bryggan har lämnat skrivelse till Grefab där man begär ytterligare information och ifrågasätter samtidigt hela den planerade konstruktionen. Bryggan kommer inte heller att ersättas under 2021.
   

 • Belysningen har blivit betydligt bättre på många ställen i hamnen. Dock var halva antalet lampor på VB-bryggan släckta under hela hösten och vintern 2020.

 • Grefab har länge lovat att vägen mellan Wahlborg och VB-bryggan skall asfalteras om. Vi har ingen information om när detta arbete kan påbörjas.

 • Vid rampen längst in i hamnen kommer det att bli trailerplatser.

 • Grefab har börjat agera mot "vild camping" i hamnområdet.

 • Som upplysning vill vi berätta att parkeringsintäkterna delas lika mellan Parkeringsbolaget och Grefab
   

 • Fartbegränsning: Det är fortfarande alltför många båtförare som inte iakttar rådande fartbegränsning inom hamnområdet. Detta bristande omdöme gäller framför allt de båtförare som har sin båtar på Saltholmssidan. Ibland framförs motorbåtarna i hastigheter upp till 20 knop flera hundra meter innanför hamninloppet. Om det blåser mycket framförs båtarna ofta i högre hastigheter än annars och olägenheterna med svall blir naturligtvis större för dem som vistas i sina båtar i hamnen.
   

 • Medlemmar i HBK får rabatt på diesel vid Styrsö Tången mot uppvisande av medlemskort.
   

 • Wahlborgs Marina: Bränsle kan betalas med kontokort dygnet runt på bryggan hos Wahlborgs Marina.
   

 • Vakthållning: Datum för vakthållning sänds via sms-påminnelser en vecka före samt dagen före före aktuell vakt. Som komplement till vår egen vakthållning patrullerar Securitas vårt hamnområde under vår, sommar och höst. Då och då kontaktar vakterna styrelsen eller medlemmarna direkt angående båtar som varit dåligt förtöjda. Vi saknar tyvärr telefonnummer och
  e-postadresser till flera båtägare.

   

 • Roderbladet: Har Du inte fått Roderbladet? Roderbladets logo på vår förstasida är länkad till sida från vilken Du kan reklamera utebliven tidning.

 

 
 


Appar

 - en mobil applikation för båtklubbskommunikation och båtsamverkan

Vi testar för närvarande Coboatsappen som beskrevs i Roderbladet 2015/3. Appen är ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan båtägare och för att enkelt kunna rapportera olika händelser. Appen har följande funktioner:
 

 • Rapportera / varna: Hjälp andra båtägare genom att i realtid rapporteraom misstänkta händelser, lös förtöjning, borttappad fender etc.

 • Nyheter: Realtidsinformation från båtklubbsledningen, sjöpolis m.fl.

 • Aktivitetskarta: Hur är läget i och omkring båthamnen? Bör ytterligare
  säkerhetsåtgärder vidtas?

 • Kalender: Ha koll på när det är städdag, sjösättning, upptagning eller
  klubbmöte.

 • Kontakter / Grupper: Snabbt finna kontaktuppgifter till en specifik ägare
  av båt eller båtplats alternativt hela båtbryggan eller båtklubben.

 • Chat / meddelanden: Kommunicera med en eller flera båtklubbsmedlemmar
  utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

 • Anslagstavla: En virtuell anslagstavla för förmedling av information,
  varor och tjänster inom båtklubben.

 • Erbjudanden: Här kan båtklubben och dess samarbetspartners lägga ut
  erbjudanden till medlemmarna.
   

 • Sjöräddningen
  Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Man kan också enkelt via ett sms skicka sin position till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för android och iPhone.
  Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller appstore. Läs mer på http://www.sjoraddning.se/sjosakerhet/mobil/.
   

 • Svenska Kryssarklubben
  Med SXK-V appen från Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets får du information om naturhamnar i Bohuslän. Du får också tillgång till väderprognoser för områdena Koster, Smögen och Vinga, samt information från kretsen.


 

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool