Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2019-04-10Wahlborgs Marina
 


Nu även rabatt hos
 


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"


Båtsamverkan

Inloggning Facebook


HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Aktuellt

utskriftsvänlig sida

 

Arkiv

    

 

Många tar ringa eller ingen hänsyn till den fartbegränsning som råder i hamnen. Detta gäller framför allt båtägare som har sina båtplatser på Salholmssidan.


 

Antalet båtrelaterade brott ökade markant från 2016 till 2017. Nu, 2018, är vi nere på en nivå som är något lägre än under 2016.

Samarbetet mellan HBK och Securitas fungerar mycket väl.  Eftersom Securitas har en avläsningsstation bakom klubbstugan träffar Securitasvakterna ofta våra egna vakter och kan jämföra olika iakttagelser. . . .

Anmälda båtrelaterade brott i Hinsholmen, Saltholmen, Långedrag

  Totalt Stöld/båt Inbrott i båt Stöld/båtmotor
         
2015 56 5 21 30
         
2016 57 6 22 29
         
2017 79 6 41 32
         
2018 56 3 38 15
     
     

Bortsett från 2017, så är det totala antalet brott relativt konstant.

Glädjande att antalet stulna båtmotorer minskat radikalt!!

Fler inbrott i båt dock . . .

 

Anmälda båtrelaterade brott i Göteborg syd* 2013 - 2018

2013
 
253
     
2014
 
209
     
2015
 
160
     
2016
 
171
     
2017
 
222
     
2018
 
162

 

 
 

Anmälda båtrelaterade brott i Göteborg syd* jan - dec 2018

Jan
 
5
     
Feb
 
12
     
Mar
 
10
     
Apr
 
13
     
Maj
 
19
     
Jun
 
26
     
Jul
 
13
     
Aug
 
17
     
Sep
 
13
     
Okt
 
17
     
Nov
 
17
     
Dec  

?

     
* Göteborg syd = Tångudden - Billdal  

 

 

 • Våra egna vakter har i år gjort ett fint arbete med utförliga rapporter och i har förekommande fall kontaktat polisen vid misstanke om tillgrepp eller annan olaglig verksamhet inom hamnområdet.
   

 • Återkommande rapporter från våra egna vakter kommenterar belysningen på bryggorna. HBK har påpekat brister i belysningen för Grefab ett flertal gånger. Trots att Fastighetskontoret, som delegerat ansvaret för belysningen till Grefab, påpekat den bristfälliga belysningen hände ingenting under flera år. Ett 25-tal lampor på bryggorna har varit släckta under flera år. Sex till åtta lampor på Hinsholmens Bryggväg har likaså varit släckta under flera år. Under 2016 byttes enstaka lampor. Man hade inte med sig tillräckligt många lampor för att byta ut alla trasiga lampor. I september och oktober 2017 ryckte Grefab upp sig och för närvarande lyser de flesta lamporna, vissa dock med väldigt svagt sken.
   

 • Då och då kontaktar vakterna styrelsen om båtar som varit dåligt förtöjda. Vi saknar tyvärr telefonnummer och e-postadresser till flera båtägare.
   

 • Fartbegränsning: Det är fortfarande alltför många båtförare som inte iakttar rådande fartbegränsning inom hamnområdet. Detta bristande omdöme gäller framför allt de båtförare som har sin båtar på Saltholmssidan. Ibland framförs motorbåtarna i hastigheter upp till 20 knop flera hundra meter innanför hamninloppet. Om det blåser mycket framförs båtarna ofta i högre hastigheter än annars och olägenheterna med svall blir naturligtvis större för dem som vistas i sina båtar i hamnen. Situationen är egentligen illa nog med en vågbrytare som inte gör skäl för namnet och som dessutom blir i allt sämre skick i takt med att stolpar går sönder och alltför sällan ersätts.
   

 • SMS Om du inte får ett SMS en vecka före samt dagen innan planerad vakthållning kan det bero på att vi inte har ditt (rätta) mobilnummer. Vi är i så fall tacksamma att få detta via kontaktfliken på hemsidan.
   

 • Medlemmar i HBK får rabatt på diesel vid Styrsö Tången mot uppvisande av medlemskort.
   

 • Wahlborgs Marina: Bränsle kan betalas med kontokort dygnet runt på bryggan hos Wahlborgs Marina.
   

 • Vakthållning: För att påminna om vakthållning för säsongen 2016 kommer vi att sända ut sms-påminnelser en vecka före samt dagen före före aktuell vakt. Som komplement till vår egen vakthållning patrullerar Securitas vårt hamnområde under vår, sommar och höst. Vi fortsätter att diskutera införandet av videoövervakning. Det finns ett prejudikat på att detta är möjligt trots att allmänheten har tillträde till hela hamnområdet. Polisen bistår med statistik.
   

 • Roderbladet: Har Du inte fått Roderbladet? Roderbladets logo på förstasidan är länkad till sida från vilken Du kan reklamera utebliven tidning
   

 • VB-bryggan: Vågbrytaren fyller inte sin funktion som vågbrytare. Det är mycket svårt att gå ombord på båtar och obehagligt att vistas i båtar vid hård vind från syd eller sydväst. Flera båtplatsinnehavare har sett sig tvungna att byta till annan båtplats på grund av nämnda obehag. I slutet av mars 2015 saknades 22 pålar.  Under 2017 ersattes flera av de försvunna pålarna.
  Vågor från snabbfärjor orsakar stora skador på pålar som successivt lirkas loss. Dyra reparationskostnader varje år. Enligt Grefab (hösten 2012) skulle vågdämpande flytbryggor placeras utanför vågbrytaren under 2013 dock ej i väster. Den nya styrelsen reviderade verksamhetsplanen för 2013 vilket förmodligen innebär att arbetet med vågdämpande åtgärder utanför VB-bryggan skjuts på framtiden.
  I september 2017 blev vi informerade av hamnchefen om att man åter diskuterar möjligheten att placera 5 meter breda flytbryggor/pontoner framför vågbrytaren och förhoppningsvis även i väster för att dämpa sjön.


Appar

 - en mobil applikation för båtklubbskommunikation och båtsamverkan

Vi testar för närvarande Coboatsappen som beskrevs i Roderbladet 2015/3. Appen är tänkt som ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan båtägare och för att enkelt kunna rapportera olika händelser. Appen har följande funktioner:
 

 • Rapportera / varna: Hjälp andra båtägare genom att i realtid rapporteraom misstänkta händelser, lös förtöjning, borttappad fender etc.

 • Nyheter: Realtidsinformation från båtklubbsledningen, sjöpolis m.fl.

 • Aktivitetskarta: Hur är läget i och omkring båthamnen? Bör ytterligare
  säkerhetsåtgärder vidtas?

 • Kalender: Ha koll på när det är städdag, sjösättning, upptagning eller
  klubbmöte.

 • Kontakter / Grupper: Snabbt finna kontaktuppgifter till en specifik ägare
  av båt eller båtplats alternativt hela båtbryggan eller båtklubben.

 • Chat / meddelanden: Kommunicera med en eller flera båtklubbsmedlemmar
  utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

 • Anslagstavla: En virtuell anslagstavla för förmedling av information,
  varor och tjänster inom båtklubben.

 • Erbjudanden: Här kan båtklubben och dess samarbetspartners lägga ut
  erbjudanden till medlemmarna.
   

 • Sjöräddningen
  Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Man kan också enkelt via ett sms skicka sin position till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för android och iPhone.
  Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller appstore. Läs mer på http://www.sjoraddning.se/sjosakerhet/mobil/.
   

 • Svenska Kryssarklubben
  Med SXK-V appen från Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets får du information om naturhamnar i Bohuslän. Du får också tillgång till väderprognoser för områdena Koster, Smögen och Vinga, samt information från kretsen.


 

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool