Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-04-11
Hinsholmens Båtklubb
 


 

10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"BåtsamverkanHBK är anslutna till båtsamverkan.

 
 

Startsida > Vaktinstruktion

utskriftsvänlig sida

 

VAKTINSTRUKTIONER FÖR HINSHOLMSHAMNEN 2022

VAKTSCHEMA - 2022


 

Hinsholmens Båtklubb, HBK, organiserar och administrerar all vakttjänst i hamnen. Har du båtplats i hamnen, vare sig du är medlem i HBK, eller ej, föreslås du ett datum att gå vakt. Föreslaget datum kommer du att finna på listor som anslås på klubbhuset Fregatten och på hemsidan under Vakt/Allmänt.

Du bestämmer själv när du går ditt vaktpass - tre, fyra eller fler timmar!
Även om du själv väljer tiden för ditt vaktpass rekommenderar vi kväll eller natt för passet, dvs. minst ett tretimmarspass förlagt mellan kl. 20.00 och kl. 02.00 eller senare följande morgon. Flest tillgrepp har skett mellan kl. 01.00 och 04.00. All vakt oavsett tid och längd är bättre än ingen vakt!
Securitas kompletterar vakthållningen på slumpvis valda tider under natten.

Under vaktpassen har Du tillgång till vaktstugan - även om du inte är medlem i HBK. Dörren till klubbhuset är försedd med kodlås. Som medlem kommer du att få koden via SMS eller e-post. Som båtplatsinnehavare utan medlemsskap kommer du att få koden via SMS i samband med Din vakthållning, först en vecka innan din planerade vakttid, därefter dagen innan.

Även om HBK organiserar vakttjänsten så är du själv arbetsledare för ditt pass. Det är därför en god idé att om möjligt kontakta övriga båtplatsinnehavare som ska gå vakt tillsammans med dig för ömsesidig påminnelse. På så sätt minskar du risken att bli ensam på ditt vaktpass. Medlemsregister med telefonnummer och e-postadresser finns i vaktskåpet i klubbhuset!

I vaktstugan finns ett skåp med låda märkt "Vaktpärm".

I skåpet finns:

  • Pärm med vaktrapporter som skall ifyllas med namn, telefonnummer, bryggplats och datum.

  • Kraftig ficklampa och medlemsregister.

  • Kaffe till bryggaren.

Vaktvästar hänger innanför ytterdörren på en klädhängare. Visa att Du är vakt.

Anteckna observationer och tider för patrullering. Skriv gärna upp bilnummer på bilar inom hamnområdet, framför allt  utlandsregistrerade sådana, vars förare kan misstänkas vara ute i olovligt ärende. Polisen är tacksam för dessa uppgifter som du kan lämna på tel. nr. 114 14. Vid pågående tillgrepp skall Du alltid ringa 112 även om brottet kan anses som ringa.

Vid kontakt med polis eller räddningspersonal är det viktigt att man anger den officiella adressen till Hinsholmen.
Denna är: Hinsholmens bryggväg 30!

Övriga vaktinstruktioner
Kontrollera, framför allt om det blåser mycket, att båtar inte ser ut att ta skada eller håller på att slita sig. Ring ägaren om du ser du något som verkar allvarligt. Det finns endast kontaktuppgifter till medlemmar i HBK. Registret innehåller endast medlemmar i HBK eftersom PUL, PersonUppgiftsLagen, inte tillåter ett allmänt register. Kontakta HBK:s styrelse för assistans i förekommande fall!

Vid nödsituation, ring 112.

Håll gärna ett öga på parkerade bilar. Det är ganska vanligt med skadegörelse och inbrott i bilar.

Efter avslutad vakttjänst stänger Du vaktskåpet, släcker ljuset och kontrollerar att ytterdörren stängs ordentligt.

LÅT DIG ALDRIG PROVOCERAS AV NÅGON

ANVÄND UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VÅLD

TA PÅ DIG VAKTVÄST- ANNARS SER INGEN ATT DU ÄR VAKT

Telefonnummer:

  • Polisen 114 14 (bemannad växel hela dygnet)

  • Vid nödsituation: 112

  • Du kan även kontakta Sjöpolisen på 073-910 00 01. Deras e-postadress är: sjopolisen@telia.com

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool