Välkommen till Hinsholmens Båtklubb



|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2021-07-20




 


Rabatten tyvärr åter borttagen!


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"



Båtsamverkan

 



HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Vakt, allmänt

utskriftsvänlig sida

   

 

VAKTSCHEMA - 2021

 

Vaktinstruktioner

Bevakning av båtar, bilar och övrigt i Hinsholmens småbåtshamn, utförd av båtplatsinnehavarna, har visat sig vara en effektiv metod att minska stölder och skadegörelse. Denna bevakning organiseras och administreras av Hinsholmens Båtklubb.

Påminnelser om frivillig vakt kommer att sändas till alla båtägare en vecka före planerat vaktdatum samt dagen innan aktuell vakt.

OBS! En stor fördel med att vara medlem i Båtklubben är att vaktpersonalen kontaktar dig direkt på telefon om de upptäcker något som ser misstänkt ut med din båt. Enligt GDPR-lagen får de inte kontakta båtägare som inte är medlemmar.

Alla som går vakt under året deltar i utlottningen av 10 presentkort på vardera 500:- som gäller för inköp av varor hos Wahlborgs Marina och seasea. Hos Walhborg har du som medlem 10% rabatt på icke N-märkta varor och kampanjpriser. Detsamma gäller hos seasea. Det är vår förhoppning att vaktlotteriet skall bidra till att man tar sin vakt.

Iakttagelser skrivs in i vaktpärmen.

VAKTLOTTERIET 2021
Dragningen planeras äga rum i oktober 2021.

  Båtplats Namn   Båtplats Namn
           
           
           
           
           
           

Om du inte kan ta din vakt enligt VAKTLISTAN så är det bara att byta tid! Kom helt enkelt ner den kväll som passar bättre. Årets vaktlista kommer att finnas på anslagstavlan vid klubbstugan. Alla som vi har mobilnummer till kommer att få två SMS-påminnelser - det första en veckan före schemalagd vakttid, det andra dagen innan.

VAKTBIDRAG
Om du av något skäl inte kan byta till annan tid än den föreslagna vakttiden eller överhuvudtaget gå vakt är vi tacksamma om du betalar in ett vaktbidrag på 400:-.

Vaktbidragspengarna har under flera år finansierat vaktronderingar utförda av Securitas. Utan denna inkomst blir HBK tvungna att avsluta detta samarbete.

Bidraget på 400:- kan swishas till 123 595 04 72 eller betalas in till vårt Plusgirokonto: 94 72 54-9.

HBK organiserar vakttjänsten för såväl medlemmar som icke medlemmar, men det är DU SJÄLV som är arbetsledare för ditt vaktpass. Kontakta därför i förväg övriga som ska vakta tillsammans med dig för ömsesidig påminnelse. På så sätt minskar du risken att bli ensam på ditt pass. Medlemsregister med telefonnummer och
e-postadresser finns i vaktskåpet i klubbhuset!

Du bestämmer själv när du går ditt vaktpass, men vi rekommenderar kväll eller natt för passet, dvs. ett tretimmarspass eller längre mellan kl. 20.00 och kl. 06.00 följande morgon. Flest tillgrepp torde ske mellan kl. 01.00 och 04.00. All vakt oavsett tid och längd är bättre än ingen vakt!

För att göra vaktandet mer attraktivt finns TV i vaktlokalen/klubbstugan. Dessutom finns kaffe, kaffebryggare och kokmöjligheter.

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool