Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2023-01-26
 


10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Aktuellt > Fart > Oskyddad hamn

utskriftsvänlig sida

 

Svall från vind och båtar vars förare inte respekterar fartbegränsningen
 

Vid genomgång av HBK styrelseprotokoll genom åren visar det sig att respekten för den fartbegränsning som råder i hamnområdet innanför VB-bryggan varit dålig under många år.

Fartbegränsning på 5 knop råder i hamnen innanför VB-bryggan!

Helst borde fartbegränsningen börja gälla längre söderut vilket flera båtförare förmodligen inser när de ser effekten av de vågor deras båt skapat. Även om farten nedbringas till 5 knop vid den yttersta delen av vågbrytaren så kvarstår ju svallet som uppstått ca 100 m innan farten reducerats och når de båtar som ligger längst ut på vågbrytaren.
HBK-styrelsen föreslog för Grefab för ca 10 år sedan att man borde placera bojar med fartbegränsningsskyltar ca 100 m söder om infarten till hamnen men Grefab valde att inte vidta några åtgärder.

Många motorbåtsförare accelererar till full fart
50 - 100 m norr om vågbrytaren vid fortsatt färd söderut. Svallet från dessa båtar når framför allt de yttersta båtarna på X och VB. Svallet i kombination med nordlig vind medför t.o.m. ibland att vatten skvätter in i sittbrunnen på det ytterst förtöjda båtarna.

Vågbrytaren utgör endast i begränsad omfattning vad som normalt avses med begreppet vågbrytare. Pga sitt utsatta läge tvingas Grefab kontinuerligt reparera vågbrytarpalissaden till stora kostnader vilket naturligtvis drabbar båtplatsinnehavarna ekonomiskt. På senare år har Grefab avstått från att ersätta stolpar som gått av. Många båtägare som haft sina båtplatser på mitten av VB-bryggan har tröttnat på att inte kunna vistas på sina båtar då det blåser över 10m/s från syd eller sydväst. Vid dessa vindstyrkor är svallet så kraftigt att det är ytterst obehagligt att vistas

ombord på båtarna och det är dessutom förenat med fara att ta sig ombord eller iland. Flera av dessa båtplatsinnehavare har därför sökt sig till andra hamnar. Andra ser sig tvingade att stanna kvar eftersom bristen på båtplatser är stor. Lösningen på det sistnämnda problemet torde vara att fylla området utanför palissaden med sten. Om man är rädd för att vattengenomströmningen begränsas alltför mycket kan man avhjälpa detta genom att placera rör så att vatten kan strömma igenom dessa. Ovan nämnda åtgärd skulle effektivt skydda mot svall samtidigt som man skulle spara årliga stora utgifter på lagning av palissaden. Grefabs förre VD hade inför 2013 planerat låta placera kraftiga pontonbryggor utanför palissaden för att begränsa svall och dessutom minska behovet av reparationer. Detta högprioriterade behov har tills vidare skjutits på framtiden av den nuvarande styrelsen. HBK:s styrelse diskuterade för ett par år sedan tillsammans med den förra driftchefen för Grefab hur pontoner skulle kunna placeras mellan Saltholmsbadet och VB-bryggan för att dämpa den kraftiga sjö som når hamnen vid västlig kuling. Placeringen av pontonerna skulle dessutom utgöra en effektiv fartbegränsningsåtgärd. Se förslag nedan.


Placering av pontoner

 

 


Förslag till placering av fartbegränsningsskyltar på bojar eller land.
Observera att fartbegränsning på 5 knop finns angivet på sjökortet mellan Aspholmarna och St Jonsholmen.


 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool