Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-04-11
Hinsholmens Båtklubb
 


 

10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"BåtsamverkanHBK är anslutna till båtsamverkan.

 
 

Startsida > HBK - Introduktion

utskriftsvänlig sida

 

Hinsholmens Båtklubb, HBK, är en idéell förening vars huvudsakliga uppgifter är att:

  • tillvarata båtägarnas intressen gentemot hamnägaren GREFAB

  • verka för trygghet och säkerhet i hamnen och på parkeringsplatserna

  • erbjuda förhandlade rabatter för lägre drift- och underhållskostnader för medlemmarnas båtar

  • verka trivselbefrämjande genom t.ex. klubbhus med caféservice

 

 

Broschyr Hinsholmens Båtklubb

 

 

Båtklubben är involverad i följande aktiviteter:

  • Klubbstugan Fregatten och dess servering för trevlig samvaro.

  • Upprättande av vaktlistor i hamnen för sommarhalvåret (1 april - 15 oktober).

  • Medverkan i tidningen Roderbladet, som distribueras till medlemmar, och som är gemensam för alla hamnföreningar i GREFABs hamnar.

  • Kontakter med GREFAB och myndigheter i frågor som berör hamnen.

  • Medlemsrabatter hos olika företag.

Föreningen har ambitionen att föra en levande dialog mellan såväl befintliga medlemmar, som med potentiella sådana. På så sätt får vi en aktiv förening med ett tjänsteutbud som ger ett värde, och som därmed uppskattas av medlemmarna. Det är endast så vi har ett existensberättigande!

Vill du direkt kunna påverka utvecklingen i föreningen kan du anmäla dig som styrelsekandidat. Medlemmar med friska och framtidsinriktade idéer, god relationsförmåga och ansvarskänsla, är alltid välkomna. Kontakta någon i styrelsen om du vill ställa dig till förfogande för ett viktigt uppdrag.

Vill du också bli medlem?

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool