Fördelar med att vara medlem i HBF

  • Du får rabatt hos många företag när du handlar eller tecknar båtförsäkring. Se rabattlista.

  • Du blir kontaktad av vaktstyrkan om det upptäcks skada, stöld, eller fara för din båt.

  • Du ger HBF ökad tyngd i samarbetet med GREFAB och du ger också dina egna frågor ökad tyngd.

  • Du får möjlighet att påverka förhållandena i hamnen.

  • Du får tillgång till klubbhuset via kod.

  • Du får gratis tillgång till trådlöst Internet (Wi-Fi) i klubbstugan och i dess närhet.

  • Du får gratis hem tidningen Roderbladet 4 gånger per år.

  • Du kan låna specialverktyg. Se lista